מניהול לבלבול ב 10 צעדים

נאסוף את כל החומר לתוך מערכת שתאפשר לנו לתהלך את הפעולות, ונארגן אותם באופן שיאפשר לנו לסרוק אותם ולבחור את הפעולה הבאה לביצוע בכל רגע נתון!

שלב ראשון איסוף

חשוב לאסוף נכון כדי שהמח ירפה מלחשוב על זה מתוך אמונה שהכל בשליטה ובטיפול

שלב שני צמצום דלאים ואיחסון

העמקה באיסוף וריכוז חומרי עזר

שלב שלישי מיון זבל ו פחות מ 2

ניקוי שלחן מדברים קטנים, זבל, וחומרי עזר

שלב רביעי האצלה ויומן

ניקוי שלחן מדברים למישהו אחר או מועד אחר

שלב חמישי ניהול פרוייקטים

ניתוח והגדרת פרוייקטים

שלב ששי ארגון הפעולות הבאות

שלב שביעי יומן ורשימות בדיוק

לימוד שימוש נכון ביומן וברשימות בדיקה

שלב שמיני בחירת פעולה

איך בוחרים פעולה בכל רגע נתון

שלב תשיעי סקירה יומית

איך יודעים מה לעשות היום

שלב עשירי סקירה שבועית

איך שומרים על המערכת מתפקדת